De 614 orden jag har lärt mig via Memrise

a, o, u, å hårt uttal
e, i, y, ä, ö mjukt uttal
a a
b be
c se
d de
e e
f eff
g ge
h
i i
j ji
k
l ell
m em
n en
o o
p pe
q ku
r ärr
s ess
t te
u u
v ve
w dubbel-ve
x eks
y y
z säta
å å
ä ä
ö ö
/tj/ ɕ (tj-, kj, k- before the vowels /e i y ä ö/)
/sj/ ɧ (sj-, stj-, skj-, sk- before the vowels /e i y ä ö/)
hej hello; hi
hur är läget? what's up?
nu kör vi! let's go; let's do this!
skål! cheers!
tack thanks; thank you; please
varsågod you're welcome; here you go
ja yes
nej no
förlåt I'm sorry
godmorgon good morning
godnatt good night
vi ses see you
hejdå goodbye
hur how
jag I
du you (singular)
att må ... to feel ...
hur mår du? how are you? (singular)
bra good; well
jag mår bra I feel good
att heta to be called
du heter you are called (singular)
vad what
vad heter du? what's your name?
jag heter ... my name is ...
är am; is; are
ett geni a genius
du är ett geni! you're a genius!
glad happy
nöjd contented
ledsen sad (someone) ; upset
arg angry
trött tired
sjuk sick; ill
hungrig hungry
törstig thirsty
ett fel a mistake; an error
att ha to have
att ha fel to make a mistake
en rätt a right; a course (dish)
att ha rätt to be right (person)
jag är trött I'm tired
du är sjuk you're sick
är du hungrig? are you hungry?
har jag fel? am I wrong?
du har rätt you're right
mat food
bröd bread
knäckebröd crisp bread
pasta pasta
ris rice
en potatis a potato
en grönsak a vegetable
frukt fruit
bär berry; berries
kött meat
ett äpple an apple
sallad salad
en banan a banana
en apelsin an orange
en citron a lemon
soppa soup
ett ägg an egg
ost cheese
kyckling chicken
fläsk pork
nötkött beef
fisk fish
vatten water
en oliv an olive
olja oil
kaffe coffee
te tea
öl beer
vin wine
mjölk milk
juice juice
sås sauce
smör butter
att tycka to think; to have an opinion
om about; if
att tycka om to like
jag tycker om ... I like ...
inte not
jag tycker inte om ... I don't like ...
jätte- very
god; gott good; tasty
dålig bad
jättegott delicious
jättebra great; excellent
jättedålig awful; very bad
äckligt disgusting
den; det it; that; the (before adjective)
och and
för for; too; way too
jag tycker om bröd I like bread
jag tycker inte om pasta I don't like pasta
jag tycker om apelsiner I like oranges
jag tycker inte om äpplen I don't like apples
det är jättegott it's delicious
jag tycker om te och kaffe I like tea and coffee
tack för maten thanks (for the food)
Sverige Sweden
England England
USA the United States
att komma to come
var where
från from
var kommer du ifrån? where do you come from?
jag kommer från England I come from England
jag kommer från USA I come from the United States
du då? how about you? (singular)
kommer du från Sverige? do you come from Sweden?
jag kommer inte från Sverige I don't come from Sweden
ett tal a number (counting); a figure; a speech
ett nummer a number (for a purpose)
en telefon a phone; a telephone
ett telefonnummer a phone number
noll zero; 0
en (ett) a; an; one; 1
två two; 2
tre three; 3
fyra four; 4
fem five; 5
sex six; 6; sex
sju seven; 7
åtta eight; 8
nio nine; 9
tio ten; 10
min (mitt; mina) my; mine (singular and plural)
din (ditt; dina) your; yours (singular and plural)
vad har du för telefonnummer? what's your phone number?
mitt telefonnummer är ... my phone number is ...
att vara to be
han (honom) he (him)
hon (henne) she (her)
vi (oss) we (us)
ni (er) you (plural)
de (dem) they (them)
en restaurang a restaurant
ett bord a table
en meny a menu
en nota a bill
en kniv a knife
en gaffel a fork
en sked a spoon
-en; -et; -na the
att kunna to be able
att inte kunna to be unable to
jag kan I can; I may
jag kan inte I can't; I may not
att få to get; to receive; to be allowed
att beställa to order
att äta to eat
att dricka to drink
att be om ... to ask for ...
klar ready; clear; bright
on; in; at
till to; for
till mig for me (receiving something)
till dig for you (receiving something, singular)
den är till dig it's for you (singular)
är den till mig? is it for me?
ett bord för två, tack a table for two, please
kan vi få ... tack? can we have ... please?
kan vi få menyn, tack? can we have the menu, please?
är ni klara? are you ready? (plural)
är ni klara att beställa? are you ready to order? (plural)
ja, tack yes, please
nej, tack no, thank you
att tro to think; to believe
vacker beautiful
stark strong; spicy
svag weak
tjock fat; thick
smal thin
trevlig nice; pleasant; good
söt pretty; cute; sweet
ful ugly
cool cool
fantastisk fantastic
det är fantastiskt! it's fantastic!
stor big; large
kort short
liten (litet) small; little
lång long; tall
också too; as well; also
inte jag heller me neither
han är vacker he's beautiful
hon är fantastisk she's fantastic
det är trevligt it's nice
vad tror du? what do you think?
jag tror det är ... I think it's ...
jag tror den är för stor I think it's too big
det tror jag också I think so too
det tror inte jag I don't think so
det tror inte jag heller I don't think so either
att behöva ... to need (to); to lack ...
hjälp help
jag behöver hjälp I need help
att säga to say
svenska Swedish (language)
man man; one; you (impersonal)
hur säger man ... på svenska? how do you say ... in Swedish?
att veta to know (something)
jag vet I know
jag vet inte I don't know
att känna sig to feel (physically and emotionally)
det känner jag inte igen I don't recognise this
att förstå to understand; to see
jag förstår ... I see ...
förstår du? do you understand? (singular)
jag förstår inte I don't understand
jag också me too
att träffa to meet; to hit
trevligt att träffas nice to meet you
det är jättebra! that's great!
välkommen! welcome!
lycka joy; happiness
lycka till! good luck!
engelska English (language)
att prata to speak; to talk
lite a little; some
pratar du svenska? do you speak Swedish?
jag pratar engelska I speak English
det är klart! of course!
det är klart jag pratar engelska! of course I speak English
jag pratar lite svenska I speak a little Swedish
du pratar jättebra svenska you speak Swedish very well
en tallrik a plate
ett glas a glass
en kopp a cup
en flaska a bottle
en latte a latte
en förrätt a starter
en huvudrätt a main course
en efterrätt a dessert
skulle would; should
att vilja to want
skulle vilja would like
jag skulle vilja ha ... I would like to have ...
vill du ha ... ? do you want ... ?
vad vill du ha? what do you want?
någon (något; några) any; someone; something
ingen (inget; inga) no; no one (plural)
eller or
jag skulle vilja ha en kopp te, tack I would like a cup of tea, please
vad vill du ha att äta? what do you want to eat?
vill du ha en flaska eller ett glas? do you want a bottle or a glass?
jag skulle vilja ha lite mjölk, tack I would like some milk, please
har ni några efterrätter? do you have any desserts?
jag har inget I have nothing
jag har inget vatten I don't have any water
det är klart jag har lite vatten of course I have some water
elva eleven; 11
tolv twelve; 12
tretton thirteen; 13
fjorton fourteen; 14
femton fifteen; 15
sexton sixteen; 16
sjutton seventeen; 17
arton eighteen; 18
nitton nineteen; 19
tjugo twenty; 20
en sak a thing; an item
en marknad a market
en bank a bank
en automat a vending machine
en bankomat an ATM
ett apotek a pharmacy
en kiosk a kiosk
folk people
en affär a shop; a store
en mataffär a supermarket
en bil a car
en taxi a taxi
en bok a book
en sport a sport
en sportaffär a sport store
en kund a customer; a client
att gå to walk; to go (on foot); to step
att köpa to buy
att sälja to sell
att betala to pay
att shoppa to go shopping (for leisure)
att handla to go shopping (e.g. for food)
små small
det finns there is; there are
många many; a lot of
mycket much; very; a lot of ...
ingenting nothing
alltid always
aldrig never
nu ... vi let's ...
nu går vi och shoppar! let's go shopping!
nu går vi till marknaden! let's go to the market!
jag vill I want ; I wish
jag vill köpa något till dig I want to buy something for you
det finns ett stort apotek there is a big pharmacy
det är mycket folk there are many people
finns det en bankomat? is there an ATM?
det finns inga banker there are no banks
det finns många små sportaffärer there are many small sport shops
kunden har alltid rätt the customer is always right
en drink a cocktail; a drink (alcoholic)
en dryck a drink (any type of)
en älskling a darling
en älsklings- a favourite (something)
här here
där there
den här (det här) this
den där (det där) that
faktiskt actually; in fact
han tycker om kaffe he likes coffee
han tycker inte om fisk he doesn't like fish
hon tycker inte om kaffe, och inte te heller she doesn't like coffee, and not tea either
det finns ingen mat there is no food
finns det någon soppa? is there any soup?
kaffe är min älsklingsdryck coffee is my favourite drink
jag tycker faktiskt om det här I actually like this
det här är jättegott this is delicious
vad är det där? what's that?
det är klart han tycker om sallad of course he likes salad
en familj a family
en mamma a mum
en pappa a dad
en förälder a parent
en syster a sister
en bror a brother
en farfar a grandpa (paternal)
en morfar a grandpa (maternal)
en farmor a grandma (paternal)
en mormor a grandma (maternal)
en farförälder a grandparent (paternal)
en morförälder a grandparent (maternal)
en son a son
en dotter a daughter
en vän a buddy
en kompis a friend
en pojke a boy
en flicka a girl
en pojkvän a boyfriend
en flickvän a girlfriend
en man a man; a husband
en fru a wife
en person a person
en kvinna a woman
ett barn a kid; a child
en bebis a baby
en vuxen an adult
ett jobb a job
en skola a school
ett kontor an office
att jobba to work
vem who (singular)
vilka who (plural)
vem är du? who are you?
vilka är de? who are they?
jag känner inte den där personen I don't know that person
det här är min mamma this is my mum
han är min bror he is my brother
det här är min mamma och pappa this is my mum and dad
det där är inte min dotter that's not my daughter
det här är min kompis från Sverige this is my friend from Sweden
har han någon flickvän? does he have a girlfriend?
har din pojkvän något jobb? does your boyfriend have a job?
han jobbar på kontor he works in an office
en färg a colour
röd red
blå blue
gul yellow
grön green
svart black
rosa pink
lila purple; lillac
vit white
orange orange
brun brown
grå grey
ljus light
mörk dark
ljusblå light blue
mörkröd dark red
att göra to make; to do
ursäkta excuse me
att ligga to be situated; to lie (in bed)
var ligger ... ? where is ... ?
ett sjukhus a hospital
var ligger sjukhuset? where is the hospital?
här är det here it is
bara just; only
bara lite just a little
räcker enough
det räcker! that's enough!
att laga to make (food); to fix
vad gör du? what are you doing?
möjligt possible
det är möjligt it's possible
är det möjligt? is it possible?
omöjligt impossible
det är omöjligt! it's impossible!
en synd a sin
vad synd! what a shame!
kläder clothes
byxor trousers
en skjorta a shirt
en T-shirt a T-shirt
en kjol a skirt
en klänning a dress
shorts shorts
en jacka a coat; a jacket
en kappa a woman's coat
en rock a man's coat
en tröja a jumper
en sjal a scarf (women's)
en halsduk a scarf (men and women's)
en mössa a hat
en kostym a suit
strumpor socks
skor shoes
tofflor slippers
stövlar boots
handskar gloves
vantar mittens
underbyxor knickers
kalsonger pants
ett paraply an umbrella
en väska a bag
en påse a bag (supermarket bag)
en plånbok a wallet
att kissa to pee
måste must; (to) have to
ny new
gammal old
stängt (stängd) closed
öppet (öppen) open
vill du ha en ny skjorta? do you want a new shirt?
han vill ha de blåa byxorna he wants the blue trousers
vad vill du köpa? what do you want to buy?
jag vill köpa lite kläder I want to buy some clothes
jag måste kissa I have to pee
jag måste köpa ett paraply I have to buy an umbrella
banken är öppen the bank is open
nötter nuts
godis sweets
choklad chocolate
kaka cake
pizza pizza
socker sugar
salt salt
peppar pepper
en vegetarian a vegetarian
vegetarisk vegetarian
varm warm
het hot
kall cold
allergisk allergic
allergisk mot ... allergic to ...
beroende addicted
beroende av ... addicted to ...
tycker du om godis? do you like sweets?
jag är vegetarian I'm vegetarian
är soppan varm? is the soup hot?
är den vegetarisk? is it vegetarian?
han är allergisk mot nötter he's allergic to nuts
vi är beroende av socker we're addicted to sugar
ett djur an animal
en hund a dog
en katt a cat
en fågel a bird
en ko a cow
en gris a pig
en höna a chicken
en fisk a fish
en kanin a rabbit
en orm a snake
ett lejon a lion
en elefant an elephant
en häst a horse
ett får a sheep
en apa a monkey
en hundvalp a puppy
en kattunge a kitten
en giraff a giraffe
en åsna a donkey
en mus a mouse
modig brave
smart clever
dum stupid
envis stubborn
fri free (to roam)
tyst quiet
som as; like; which; who
envis som en åsna stubborn as a donkey
fri som en fågel free as a bird
en dag a day
en vecka a week
en månad a month
ett år a year
ung young
det här är min hund this is my dog
hur gammal är han? how old is he?
han är tolv år gammal he's twelve years old
min katt är jättegammal my cat is very old
du är jätteung you're very young
Stockholm Stockholm
Göteborg Gothenburg
London London
Washington Washington (D.C.)
New York New York
en lägenhet a flat
ett hus a house
att bo to live (somewhere)
i in
varför why
därför therefore
för att because
so; as
att that; to
jaså! oh, is that it!
de bor i Göteborg they live in Gothenburg
hon har ett hus i Stockholm she has a house in Stockholm
du är alltid glad you're always happy
han är aldrig nöjd he's never happy
varför är du så ledsen? why are you so sad?
... för att du är sjuk ... because you're sick
jag är arg för att jag är hungrig I'm angry because I'm hungry
jaså, är det därför! oh, so that's why!
han är lite ledsen för att han inte har någon flickvän he's a little sad because he doesn't have a girlfriend
trettio thirty; 30
fyrtio forty; 40
femtio fifty; 50
sextio sixty; 60
sjuttio seventy; 70
åttio eighty; 80
nittio ninety; 90
etthundra one hundred; 100
fyrtiosex forty-six; 46
tjugofyra twenty-four; 24
trehundra three hundred; 300
tid time
en timme an hour
en minut a minute
en sekund a second
en tid a time; an appointment (with the doctor, hair dresser or similar)
en date a date (romantic)
ett möte a meeting
en halv a half
över past; over; excess
när when (in questions)
klockan the clock; the watch; the bell
nästan almost; nearly
nu now
vilken (vilket) which; what
vad är klockan? what time is it?
den är två it's two o'clock
den är halv nio it's eight thirty
den är tjugo över sju it's twenty past seven
den är tio i två it's ten to two
den är sex minuter över fem it's six minutes past five
när är din date? when is your date?
vilken tid? at what time?
klockan tio i fyra at ten to four
klockan ett at one o'clock
att mena to mean (what you say)
förstår du vad jag menar? do you see what I mean?
ett problem a problem; an issue
vad är problemet? what's the problem?
inga problem no problem
lugn calm
lugna dig! calm down!
det är lugnt that's cool
att oroa sig to worry
oroa dig inte don't worry
att bry sig to care; to mind
jag bryr mig inte I don't care
hoppsan! oops!
åh, nej! oh, no!
minsann! indeed!
grattis! congratulations!
jippee! yay!