Verb

Verb grupp 1–3

Grupp Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1 prata! att prata jag pratar jag pratade jag har pratat
2a ring! att ringa jag ringer jag ringde jag har ringt
2b köp! att köpa jag köper jag köpte jag har köpt
3 bo! att bo jag bor jag bodde jag har bott

OBS! Imperativformen slutar på -r (imperativ och presens har samma form) i några verb:

Grupp Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
2a kör! att köra jag kör jag körde jag har kört
2a hyr! att hyra jag hyr jag hyrde jag har hyrt

Verb grupp 4

Grupp Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
4a skriv! att skriva jag skriver jag skrev jag har skrivit
4a ät! att äta jag äter jag åt jag har ätit
4b gå! att gå jag går jag gick jag har gått
4b se! att se jag ser jag såg jag har sett

Infinitiv

  1. efter hjälpverb
    Oscar ska resa till Sydamerika
  2. efter infinitiv-att
    Laura tycker om att dansa

Supinum

efter har eller hade

Maryam har bott i Sverige i tre år (presens perfekt)
När Gustav kom hem hade Eva ätit (preteritum perfekt)

Hjälpverb

Svenska Engelska
jag måste I must
jag kan (jag får) (jag orkar) I can (I may) (I have energy)
jag vill I want
jag ska (jag borde) I will (I should)
jag behöver I need
jag brukar I usually
jag hinner I have time

Substantiv

Grupp Obestämd singularform Bestämd singularform Obestämd pluralform Bestämd pluralform
1 (slutar på -a) en lampa lampan lampor lamporna
2 (-ing & korta ord) en säng sängen sängar sängarna
3 (betoning på sista stavelsen) en madrass madrassen madrasser madrasserna
4 (slutar på vokal) ett täcke täcket täcken täckena
5 (slutar på konsonant) ett lakan
en läkare
lakanet
läkaren
lakan
läkare
lakanen
läkarna

Pronomen

Subjekts-pronomen Objekts-pronomen Possessiva pronomen
jag till mig min/mitt/mina
du till dig din/ditt/dina
han till honom hans*
hon till henne hennes*
den/det till den/det dess*
man till en ens*
vi till oss vår/vårt/våra
ni till er er/ert/era
de till dem deras*

Reflexiva possessiva pronomen

Sin/sitt/sina refererar till subjektet (tredje person) i samma sats.

Oliver har en hund. Hon älskar sin hund.

Uttal

Hårda och mjuka vokaler

+ a o u å = hårt + e i y ä ö = mjukt
g gammal, ganska, gata, god, gurka, gå [j] igen [ijen], gift [jift], gillar [jilar], gitarr [jitar], gym [jym], gärna [järna], gäster [jäster], gör [jör], Göteborg [jöteborj]
k kaffe, kan, kollega, kul, kund, kusin, kål [ç] kemi [çemi], kil [çilo], kinesis [çinesisk], förkyld [förçyld], köp [çöp]
sk ska, skoj, sko, skulle, skål [ʃ] kanske [kanʃe], skidor [ʃidor], skylt [ʃylt], sköterska [ʃöterska]

SPECIAL: Några ord med e, i, y, ä, ö uttalar man som man skriver: en kille, en kör

Långa och korta vokaler

vokal lång kort
a vas vass
o bot bott
u rut rutt
å hål håll
e get gett
i vit vitt
y byt bytt
ä rät rätt
ö röt rött